روش استخراج سنگ آهن

روش استخراج در معدن آهن به طور عمده، روباز بوده و برای بدست آوردن خوراكی مناسب جهت ارسال به كارخانه تغلیظ،‌ سینه كارهای مختلف معدن بطور همزمان مورد استخراج قرار می گیرد.

چهار مرحله اصلی استخراج به شرح زیر می باشد:

الف) حفاری:
اولین مرحله استخراج، حفاری سنگ بكر با دریل  واگن های به قطر تقریبی 10تا 25 سانتیمتر و عمق 6 تا  20 متر می باشد.

ب) انفجار:
پس از مرحله حفاری، جهت خردایش سنگ به ابعاد مناسب برای بارگیری نیاز به انفجار سنگ بكر می باشد. با توجه به خشك و آبدار بودن چاله های حفاری شده به ترتیب از مواد ناریه آنفو (Anfo) و امولایت (Emulite) استفاده می شود.

ج) بارگیری:
از ماشین آلات معدنی مانند شاول یا بیل مکانیکی با ظرفیت باكت بارگیری بین 2 تا 10 مترمكعب جهت بارگیری سنگهای خرد شده پس از انفجار استفاده می شود.

د) باربری:
پس از بارگیری جهت حمل سنگ خرد شده برای سنگ شكن، ‌از كامیونهای معدنی با ظرفیت 100 تن استفاده می شود.

مطالب مرتبط